RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Lékárenský PODCAST prezentován na nejvyšším evropském lékárnickém fóru

Na základě pozvání prezentoval portál APATYKÁŘ.info inovativní komunikační formu - lékárenský podcasting - na největším a prestižním evropském lékárnickém fóru v Bruselu - General Assembly of Pharmaceutical Group of European Union (PGEU). Účastnilo se ho přes 140 špiček evropského lékárenství.

Vysoká návštěvnost i v kontextu EU

Provozovatel portálu APATYKÁŘ.info PharmDr. Martin Dočkal prezentoval 17.11. na bruselském General Assembly největší evropské lékárnické organizace PGEU lékárenský podcasting, efektivní moderní komunikační formu. Tohoto zasedání se účastnili jak zástupci řádných členů této asociace, tak i členové se statutem pozorovatelů. Celkem přes 140 nejvyšších představitelů lékárnických komor, sdružení a asociací z celé Evropy. Velice pozitivně byl účastníky hodnocen nekomerční přístup, profesionalita podcastingu a zejména vysoká návštěvnost, která, podle slov mnohých, je i v kontextu EU velmi vysoká. Prezentace se setkala s mimořádným zájmem účastníků a pozitivním hodnocením.

Konkrétní zviditelnění ČLnK

Díky informaci o podcastovém kanálu České lékárnické komory (ČLnK) na portálu APATYKÁŘ.info se v následných diskuzích podařilo portálu APATYKÁŘ.info společně s prezidentem ČLnK Mgr. Stanislavem Havlíčkem významně přispět ke zviditelnění české stavovské organizace v evropském kontextu. Tato prezentace byla totiž zásadně odlišná svým obsahem, dynamikou a perspektivou.

Portál APATYKÁŘ.info přinese evropské podcasty

Po ukončení General Assembly se konalo oficiální zahájení výstavy 50 years of Community Pharmacy in the EU k 50. výročí založení PGEU, které proběhlo za účasti některých poslanců Evropského parlamentu přímo v jeho prostorách. Protože řada účastníků s nadšením přijala na základě úspěšné prezentace možnost být hostem lékárenského podcastu portálu APATYKÁŘ.info, přinese v nejbližších dnech tento portál také aktuální podcasty se špičkami evropského lékárenství o aktuální situaci v jejich zemích.

Weby skupiny APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - 1. český lékárenský informační a podcastový portál
LékárenskýPODCAST.cz - 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ - web pro odbornou lékárnickou veřejnost

Press Release 9/2009 - Pharmacy PODCAST presented at the highest European pharmaceutical forum

Website APATYKÁŘ.info, was invited to present an innovative form of communication, the pharmacy podcasting, at the largest and prestigious European pharmaceutical forum in Brussels - the General Assembly of Pharmaceutical Group of European Union (PGEU). GA was attended by more than 140 heads of European pharmacy business.

The high attendance rate also in EU context

The author and provider of the website APATYKÁŘ.info, PharmDr. Martin Dočkal, has presented pharmacy podcasting, the effective modern communication medium at General Assembly in Brussels, the European greatest pharmacy organization PGEU on 17th November. This meeting was attended by both; the representatives derived from ordinary members of the association, and the members with "the observer" status. The total of over 140 heads of pharmacy chambers, associations and societies from across the Europe. Very positively was appreciated by participants the non-commercial approach, the professionalism of the podcasting, and especially the high traffic, which, according to many participants, is very high also in the European context. The presentation met with extraordinary participant's interest and with positive ratings.

The specific promotion of ČLnK

Thanks to information about APATYKÁŘ.info´s podcasting channel of the Czech Chamber of Pharmacists (ČLnK), the website APATYKÁŘ.info together with president of ČLnK Mgr. Stanislav Havlicek managed in the subsequent discussions to significantly contribute to the visibility of the Czech professional organization in the European context. This presentation was in fact fundamentally different in its content, action and perspective.

The website APATYKÁŘ.info will bring European podcasts

After ending of the General Assembly, the official opening ceremony of the exhibition 50 years of Community Pharmacy in the EU to the 50th PGEU anniversary was held in European Parliament, which was attended by some MEP. Because many of the participants (based on the successful presentation) enthusiastically accepted the opportunity to be a guest in the pharmacy podcast of website APATYKÁŘ.info, the website APATYKÁŘ.info will bring in a few days also the up-to-date podcasts with the heads of European pharmacy on the actual situation in their countries.

Websites of group APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
LékárenskýPODCAST.cz - The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ - website for medical professionals only

20.11.2009
Čteno: 353558x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.