RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Vědět o uchazeči dřív než ostatní – reálná konkurenční výhoda!

Měsíční návštěvnost LÉKÁRNICKÉ INZERCE, divize portálu APATYKÁŘ®, se blíží 200000 návštěvníků a inzeruje v ní nejvíce uchazečů o práci v lékárenském sektoru. Je tak největší online platformou pro český lékárnický pracovní trh. Zefektivňuje proto své služby a nabídne platícím klientům výhodu první informace.

Výhoda před konkurencí – získat informaci jako první

LÉKÁRNICKÁ INZERCE portálu APATYKÁŘ®, jako největší online platforma pro český lékárnický pracovní trh, posiluje služby pro platící klienty a nabídne významnou konkurenční výhodu – získat informaci o novém zájemci o práci dříve než ostatní. Ti, kteří využívají jakoukoli formu placeného zviditelnění, budou mít 10 dní přednostní právo na plné kontakty a možnost oslovit nové zájemce o práci výrazně dříve než všichni ostatní. V současné době je totiž důležité získat informaci jako první.

Kdo šetří má za tři, ale nemá zaměstnance!

LÉKÁRNICKÁ INZERCE tak posiluje služby platícím klientům s cílem zefektivnit a zjednodušit práci ať již přímo provozovatelům samotným nebo jejich personálním manažerům, kteří se tak mohou plně věnovat jen výběru kvalitních zaměstnanců.

Výhoda i pro uchazeče

LÉKÁRNICKÁ INZERCE, jako největší platforma využívaná pro online získávání nových lékárenských pracovníků, chce také posílit uchazeče o práci. Jejich inzeráty budou nově součástí cíleného mailingu platícím klientům tak, aby se zvýšila jejich šance na získání zaměstnání. Ti, kteří využívají LÉKÁRNICKOU INZERCI tak mají zase náskok před ostatními.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh

Press Release 4/2010 – Information first – a real competitive advantage!

Monthly number of visits of the Czech Pharmacy Job Center, a division of the website APATYKÁŘ® used for the most job-seekers in the pharmacy sector, is close to 200,000. It is the largest Czech online pharmacy recruitment platform. In consequence it is focusing its services and offers the advantage of the „first-hand“ information for the paying customers.

Get the information first – a true competitive advantage

The Pharmacy Job Advertising of the website APATYKÁŘ®, as the largest online recruitment platform on the Czech pharmacy market, strengthens its services for paying customers and offers a significant competitive advantage – to get contact information of the new recruits sooner than others. All users of any paid advertising service will obtain 10-days-priority to full contact information and thus the ability to address new recruits much earlier than everyone else. Currently, it is important to get information first.

A penny saved is a penny earned. But no employees!

The Pharmacy Job Advertising is strengthening the services for paying customers to streamline and simplify the bussiness for both; the pharmacy operators themselves and also for their personnel managers, who can fully concentrate just on the selection of the quality employees.

The advantage also for candidates

The Pharmacy Job Advertising, as the largest online pharmacy recruitment platform, wants to enhance job seekers as well. Their ads will now be implemented in a targeted mailing to paying customers in order to increase their job chances. So all users of the Pharmacy Job Advertising are ahead of the others again.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center

01.05.2010
Čteno: 776725x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.