RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

LÉKÁRENSKÝ PODCAST plně dostupný také v iPadu

Měsíční návštěvnost webu LÉKÁRENSKÝ PODCAST, divize portálu APATYKÁŘ®, již přesáhla 650000 návštěvníků. Na konci roku – kdy vstoupil oficiálně nejrozšířenější tablet na světě iPad do České republiky – je také LÉKÁRENSKÝ PODCAST plně dostupný v iPadu.

LÉKÁRENSKÝ PODCAST je na iPad připraven

S příchodem nejúspěšnější loňské technologické novinky – tabletu iPad – do ČR na konci roku, implementuje jak portál APATYKÁŘ®, tak zejména web LÉKÁRENSKÝ PODCAST plně podporu tohoto zařízení. Nyní si tak mohou návštěvníci největší skupiny českých farmawebů APATYKÁŘ® vychutnat podcasty jak na svých mobilních telefonech, iPhone, iPod Touch, v iTunes a na webu, tak i v iPadu. Mohou tak plně využívat moderních mobilních technologií pro získávání nových informací z farmasektoru.

O podcastech, iTunes

LÉKÁRENSKÝ PODCAST má od počátku svého vzniku v roce 2008 zalistovány všechny své podcasty do největší světové podcastové a komunitní sítě iTunes, kde má rovněž vlastní Artist Page. Této sítě využívá řada největších světových newsroomů a významných společností jako moderní a mobilní formy přenosu informací. I díky cílenému úsilí LÉKÁRENSKÉHO PODCASTU se daří tato, v ČR zatím velmi mladá technologie úspěšně prosazovat.

Podcasty jsou cílené audio, popř. video příspěvky připravované pro internet a mobilní zařízení. Skutečnou předností je možnost automatického stahování těchto příspěvků do mobilních zařízení, jednoduchá dostupnost a možnost poslechu kdykoli a kdekoli. Ve vyspělém světě patří tato technologie z marketingového hlediska v současnosti k nejúspěšnějším.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 1/2011 – PHARMACY PODCAST fully available on iPad

The monthly number of visits of the PHARMACY PODCAST, a division of the website APATYKÁŘ®, has already exceeded 650,000 visitors. At the end of the year when the world’s most wide-spread tablets iPad officially entered the Czech market – the PHARMACY PODCAST is also fully available on iPad.

PHARMACY PODCAST is ready for the iPad

With the entry of the most successful technological innovation of the last year – tablet iPad tablet – in the Czech Republic at the end of the year, both the website APATYKÁŘ® and in particular the website PHARMACY PODCAST completely support this device. Visitors of the greatest group of the pharmacy webs APATYKÁŘ® can now enjoy podcasts on their mobile phones, iPhone, iPod Touch, iTunes and the Internet, and also on the iPad. They can fully exploit mobile technology for obtaining new information from pharma range.

The podcasts, the iTunes

Since the beginning of 2008 the website PHARMACY PODCAST has all podcasts listed on the iTunes, the world’s largest podcasting and community network. This network is used by number of the world’s largest newsrooms and leading companies as mobile and modern forms of information transmission. And thanks to targeted efforts of the website PHARMACY PODCAST the podcasting is – in this country a very young technology – successfully promoted.

Podcasts are audio or the videos files specifically adjusted for Internet and mobile devices. Their real advantage is the possibility to be automatically download this files into your mobile device, easy accessibility and the option to listen anytime, anywhere. In the developed world is this technology in terms of marketing currently the most successful one.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

04.01.2011
Čteno: 905033x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.