RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Mladí hledají práci v lékárně jako první v LÉKÁRNICKÉ INZERCI

Největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE je prvním místem, kde hledají uchazeči práci v lékárně. Chválí také jeho vysokou efektivitu ihned po vložení inzerátu. To jsou hlavní vzkazy prvního online chatu na tomto webu.

Ve čvtrtek 24. 3. 2011 večer proběhl první online chat LÉKÁRNICKÉ INZERCE. Jednoznačně prokázal, že mladí při hledání práce v lékárně využívají především internet a preferují LÉKÁRNICKOU INZERCI. Inzerce v tištěných médiích jde většinově mimo ně.

Diskutující také potvrdili správnou funkčnost LÉKÁRNICKÉ INZERCE – ihned po vložení inzerátu je kontaktuje řada zaměstnavatelů (reálná výhoda 10-denního exkluzivního přístupu pro platící klienty).

Chat otevřel i otázku nedostatečné prezentace českých lékárenských řetězců na internetu ve srovnání se zahraničím (byl uveden konkrétní případ Švédska) a zájem zaměstnanců o případné výměnné stáže do poboček nadnárodních řetězců v jiných evropských zemích.

Poukázal však také na české specifikum – i přesto, že v sektoru lékárenství existují lokality, kde je problém sehnat uplatnění, nejsou zatím čeští zaměstnanci příliš ochotni se stěhovat za prací.

Na základě úspěchu plánuje i v budoucnu největší český online pracovní trh v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE další tématické chaty.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 2/2011 – Young people are looking for job in a pharmacy firstly on CZECH PHARMACY JOB CENTER

The biggest Czech online job market in the pharmacy sector the CZECH PHARMACY JOB CENTER is the first place where the candidates are looking for job in the pharmacy. They praise its high efficiency immediately after insertion of the ad. These are the key messages of the first online chat on this site.

On Thursday evening, March 24, 2011, the first online chat of the CZECH PHARMACY JOB CENTER was held. It clearly demonstrated that young people looking for a job in the pharmacy are using primarily the Internet and prefer CZECH PHARMACY JOB CENTER. Advertising in printed media is left out by major of them.

The participants also confirmed just the functionality of the CZECH PHARMACY JOB CENTER – immediately after the insertion of the ad they are contacted from a number of employers (the real benefit of a 10-day exclusive access for paying customers).

Chat also opened the question of inadequate presentation of Czech pharmacy chains on the Internet compared to other countries (the specific example of Sweden was given) and an interest of employees in a possible exchange trainings in branch stores of multinational chains in other European countries.

However, it also pointed to the Czech specifics – even though there are locations in the pharmaceutical sector where is the problem to find a job, Czech employees are still reluctant to migrate for work.

Because of the success, the largest Czech online pharmacy job market CZECH PHARMACY JOB CENTER is planning other thematic chats in the future.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

27.03.2011
Čteno: 913624x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.