RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

LÉKÁRNICKÁ INZERCE láme rekordy, spouští proto pro své uživatele novou rubriku EXTRA!

Největší český online pracovní trh v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE již navštěvuje přes 500000 návštěvníků měsíčně. Spouští proto zcela novou sekci pro své uživatele – EXTRA – kde najdou řadu návodů, tipů, rad a do budoucna i online rozhovorů.

Za poslední dva roky se znatelně zvýšila návštěvnost LÉKÁRNICKÉ INZERCE a zájem ze strany inzerentů – všichni hlavní hráči na českém lékárenském trhu hledají své zaměstnance právě zde a počet individuálních platících klientů se počátkem tohoto roku významně navýšil.

LÉKÁRNICKÁ INZERCE proto spouští zcela novou rubriku EXTRA, ve které uživatelé najdou řadu zajímavých a praktických tipů a návodů k použití inzerce, ale i online rozhovory s personálními manažery společností působících na českém lékárenském trhu, stejně tak i s majiteli lékáren.

Naváže také na úspěšný chat z března letošního roku a nabídne další na určitá témata z personální oblasti.

Cílem je jednoduše vytvořit komunitní web, který bude zásobárnou informací jak pro uchazeče, tak pro zaměstnavatele v sektoru lékárenství a zlepší vzájemnou komunikaci.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 4/2011 – CZECH PHARMACY JOB CENTER is breaking records, therefore it is launching new section EXTRA for its users!

The biggest Czech online job market in the pharmacy sector CZECH PHARMACY JOB CENTER already attracts over 500,000 visitors per month. It starts therefore an all-new section to its users – EXTRA – where they will find many tutorials, tips, advice and in the future online interviews.

The attendance of the CZECH PHARMACY JOB CENTER and an interest from advertisers increased significantly over the last two years; all major players on the Czech pharmacy market are looking for their employees here and the number of individually paying clients earlier this year also significantly increased.

CZECH PHARMACY JOB CENTER is therefore launching a new section EXTRA, in which users will find many interesting and practical tips and instructions how to use the advertising as well as online interviews with both the personnel managers of companies operating in the Czech pharmacy market and the owners of pharmacies.

New section will also reassume successful chat from March this year and will offer new chats on certain personnel topics.

The goal is to create a community site that will become a storehouse of information for both the applicants and the employers in the pharmacy sector, and to improve mutual communication.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

20.06.2011
Čteno: 988992x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.