RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

PharmDr. Martin Dočkal odmítá bezprecedentní nátlak a snahu o manipulaci zpravodajství portálu APATYKÁŘ® ze strany prezidenta ČLnK

Provozovatel a šéfredaktor českého farmaportálu s bezmála dvacetiletou tradicí na českém trhu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal důrazně odmítá naprosto bezprecedentní snahu o manipulaci a ovlivňování zpravodajství portálu ze strany prezidenta České lékárnické komory (ČLnK) PharmDr. Lubomíra Chudoby. Jedná se historicky o vůbec prvního představitele profesní organizace, který požaduje nezveřejnění některých informací a současně vyhrožuje žalobou lékárníkovi, členovi komory, za to, že informuje o dění v této organizaci.

V uplynulých dnech jsem, jako lékárník – člen komory, obdržel výzvu podepsanou a psanou prezidentem ČLnK, abych změnil obsah zprávy na portálu APATYKÁŘ®, který provozuji, týkající se informace o přidělení finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH z rozpočtu komory na alternativní PR projekt. Dále prezident ČLnK požaduje odstranění informace o tom, že na XXVII. Sjezdu delegátů bylo vyvoláno hlasování o odvolání představenstva, tj. i prezidenta. Ačkoli jsou informace doložitelné mj. rovněž z online výpisu průběhu sjezdu na webu komory, prezident požaduje jejich změnu, resp. odstranění pod hrozbou žaloby.

Považuji to za naprosto bezprecedentní útok na svobodu slova a jednoznačnou snahu o manipulaci zpravodajství nezávislého média. Jako lékárník a povinný člen komory vnímám intenzivněji dění v této organizaci a je naprosto logické, že se jím, ve veřejném zájmu, zabývám. Proto sleduji, jako člen, který platí povinně členské příspěvky, i to, zda je s nimi nakládáno účelně, v souladu s právními předpisy a interními předpisy ČLnK a s péčí řádného hospodáře.

Portál APATYKÁŘ® nikdy nekoordinoval zveřejňování příspěvků se zájmy či na základě podnětu kohokoli a nikdy tak činit nebude. Je pro mě, jako člověka s precizním, lékárnickým vzděláním založeným na důvěryhodnosti naprosto nepřípustné, aby jakýkoli jednotlivec, obchodní subjekt či organizace ovlivňoval informace na portálu. Jsem hrdý, že jsem se nikdy nenechal ovlivnit a po dvaceti letech práce lékárníka je tak pro mě naprosto šokující, když prezident organizace, která má mít vysokou společenskou vážnost a důvěryhodnost, si, dokonce pod hrozbou žaloby, vynucuje manipulaci zpravodajství.

Je zjevné, že portál APATYKÁŘ®, který se jako jediný z českých zdravotnických médií o transparentnost financování v profesní organizaci zajímá, je pro současného prezidenta PharmDr. Lubomíra Chudobu velmi silnou překážkou pro „interpretaci jeho pravdy“ a k jeho umlčení neváhá použít jakýchkoli prostředků. Rozumím tomu, portál je hlavním a velmi sledovaným oborovým webem, což aktuálně svou aktivitou prezident ČLnK jednoznačně prokazuje. Nicméně jeho zoufalá snaha o manipulaci informací je skutečně pozoruhodná a je otázkou, proč tak činí. Právě tato zoufalá snaha naopak vyvolává podezření, že vše nemusí být tak transparentní, jak je prezentováno.

Advokátní kancelář, se kterou dlouhodobě spolupracuji, již učinila první příslušné právní kroky. Nehodlám totiž podlehnout tomuto neomluvitelnému a naprosto nepřijatelnému útoku na svobodu slova a jsem připraven se bezprecedentním požadavkům na manipulaci zpravodajství bránit. Právě v dnešní době je nutné jakékoli snahy o manipulaci médií rázně odmítnout. Pro mě, jako lékárníka, od počátku profesní kariéry člena ČLnK, je tento způsob vystupování nejvyššího představitele profesní organizace naprosto nepochopitelný a nepřijatelný. Zejména v nadcházejících obtížných jednáních o budoucí podobě odměňování práce lékárníků totiž podobné jednání profesní organizaci, tj. všechny lékárníky, zcela diskredituje.

Předpokládám současně, že na případnou žalobu, kterou mi vyhrožuje, pokud se nepodvolím jeho nátlaku, použije prezident ČLnK své vlastní finanční prostředky stejně jako já na svoji obhajobu a nebude čerpat prostředky komory, tj. i mé. V opačném případě se totiž bude jednat o zneužití svěřených prostředků s veškerými právními důsledky, protože nezastupuje zájmy komory (všech členů), ale zájem osobní, což je ostatně patrné i ze zaslané výzvy.

PharmDr. Martin Dočkal

14.05.2018
Čteno: 284417x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.