RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Lékárníci našli v česko-slovenské APAvision shodu s ministrem zdravotnictví, novým kompetencím se nebrání

Plzeň 5. srpna 2019 – Koncem července proběhlo již třetí setkání v rámci odborné platformy portálu APATYKÁŘ® pro výměnu názorů a zkušeností z oblasti farmacie a lékárenství APAvision. Tentokrát poprvé na čistě lékárenské téma Nadstandardní služby lékáren a s lékárníky z praxe přišli diskutovat ministr zdravotnictví, president Slovenské lékárnické komory, zástupkyně pojišťovny či vakcinolog.

Dne 24. července proběhlo již třetí setkání v pořadí v rámci odborné platformy APAvision. Lékárník a provozovatel farmaportálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal si tentokrát do svého think-tanku pozval ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, presidenta Slovenské lékárnické komory PharmDr. Ondreje Sukeľa, ředitelku Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Alenu Mikovou, provozovatelku nezávislé brněnské Lékárny Na Pekařské PharmDr. Kateřinu Majznerovou, lékárnici zodpovědnou za screeningové programy Lékáren BENU PharmDr. Michalu Belasovou, výkonného ředitele Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňka Blahutu a odborného pracovníka 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatele webu Vakcíny.net RNDr. Marka Petráše, Ph.D. Tématem první více než tříhodinové, čistě lékárenské APAvision totiž byly Nadstandardní služby lékáren.

„První APAvision zaznamenaly mezi kolegy lékárníky ohromnou pozitivní odezvu. Mým cílem je zviditelnit obor a lékárníky a ukázat, co můžeme společnosti nabídnout, jak posunout kvalitu péče dále. Proto jsem zprostředkoval propojení skutečných lékárníků z terénu, ne jen mediálních tváří, s exekutivou. Pan ministr s nimi mohl diskutovat jejich představy a návrhy na širší uplatnění lékárníků v systému zdravotní péče, poznat, jaké zkušenosti mají naši slovenští kolegové, nebo co si o očkování v lékárnách myslí vakcinolog,“ přibližuje lékárník a provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal.

„Pro mě to byla určitě velmi zajímavá diskuze a děkuji za ni, za ten pohled lékárníků. Jsem tomu otevřený a věřím, že se podaří najít alespoň nějaký koncenzus na některých nových kompetencích. Byl bych rád, abychom ještě v tomto volebním období dali na stůl nějaký konkrétní návrh a mohli jsme o něm vést nějakou debatu s pojišťovnami,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Jedna z oblastí, které se věnovala tato APAvision bylo očkování v lékárnách, kde prezentoval svůj názor mj. odborník v této oblasti RNDr. Marek Petráš, Ph.D.:

„Očkování se věnuji dlouho a zpočátku jsem si myslel, že by mělo patřit výhradně do rukou lékaře, popř. zdravotní sestry. Ale s tím, jak sleduji možnosti, jak ho provádět, tak zejména pokud se týká očkování proti chřipce cítím určitou časovou nedostatečnost pro zvládnutí velkého počtu jedinců. A z tohoto důvodu jsem si začal uvědomovat, že by bylo vhodné vykonavatele očkování rozšířit. A zkušenosti z jiných zemí, kde k tomu využívají lékárníky ukazují, že tato možnost je na místě.“

Účastníci ale diskutovali i o tzv. sdíleném lékovém záznamu a jeho využití lékárníky pro lepší péči o pacienty, rozšíření preskripčních/výdejních kompetencí lékárníků, poradenství ke specifickým léčivům či použití zdravotnických pomůcek. Lékárníci rovněž ministrovi zdravotnictví představili konkrétní projekty odborného poradenství a screeningových služeb, které ve svých lékárnách nabízejí. Zajímavý pohled nabídl i president Slovenské lékárnické komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, který vidí nejen v rozšíření kompetencí lékárníků, ale i obecném zájmu státu o jejich odborné znalosti potenciál pro zatraktivnění oboru pro mladé kolegy:

„Ta debata by se mohla posunout dále tím směrem, že ne co lékárníci chtějí, ale stát, resp. regulátoři a pojišťovny by mohli říci, co oni chtějí od lékárníků. My dnes máme dostupné vysokoškolsky kvalifikované odborníky se dvěma atestacemi, doktoráty atd., jejichž potenciál jednoduše tato společnost nevyužívá. Tato společnost do nás investovala, dala nám drahé vzdělání, kvalifikaci a nebere si to zpět. Ale to není problém nás lékárníků, ale té společnosti, že si neumí vzít to, co umíme.“

„Já se domnívám, že i na úrovni lékáren je možné zatraktivnit ten obor. V rámci lékových interakcí, různých konzultací, edukací atd. A ve spolupráci s lékárníky připravit takové portfolio informací, aby ten obor byl atraktivní pro běžného lékárníka. Očkování je určitě další možná činnost, můžeme na tom spolupracovat, ale podle mě je potřeba posílit to základní – zvýšení a využití odborného potenciálu farmaceutů,“ reagovala MUDr. Alena Miková.

A velká debata se rozvinula také o formě úhrady nadstandardních lékárenských služeb. Diskutující se shodli, že jejich rozvoj, který je už nyní znatelný, k nějaké transformaci zatím bezplatných služeb postupem času dospěje. Všichni se nicméně shodli, že není možné požadovat úhradu z veřejných prostředků bez doložení výsledků a přínosů pro veřejnost či systém.

„Patří velký dík provozovatelům lékárenské péče, ať již provozují jednu, dvě stě nebo pět set lékáren, obdiv za ten entuziasmus, že do toho jdou, protože oni jsou si opravdu vědomi toho, že musejí začít ten trh a potřebu nějakým způsobem tvořit a uspokojovat za dodržování určitých parametrů. A potom si můžete přijít říct o veřejné peníze,“ myslí si PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.

První čistě lékárnická APAvision jednoznačně ukázala, že portál APATYKÁŘ® vykročil správným směrem a podařilo se mu vytvořit skutečnou nezávislou názorovou platformu, která pomáhá lékárníky propojit s exekutivou i plátci a viditelněji prezentovat své názory.

„I já děkuji za pozvání, diskuze byla určitě velmi přínosná a jsem ráda, že jsem jí mohla zúčastnit. A doufám, že ty naše názory z terénu se dostanou i k našim představitelům komory a budou je moci přednést i na oficiální úrovni panu ministrovi a že se konečně pohne to lékárenství jiným směrem a snad i klidnějším,“ přeje si PharmDr. Kateřina Majznerová.

„Já moc děkuji za tuto velmi přínosnou diskuzi, mám ráda různé úhly pohledu, které dokáží spojovat. Velmi si vážím, že jsme se k tomu v této rovině různých odvětví zdravotnictví mohli vyjádřit. A budu velmi ráda, pokud to padne na úrodnou půdu a dojde k nějakému posunu té zodpovědnosti a role farmaceuta více na úroveň zdravotnictví,“ uvedla PharmDr. Michala Belasová.

Odborná platforma APAvision běží na samostatném webu, nicméně propojeném se skupinou APATYKÁŘ®. Web je plně přizpůsoben pro návštěvy z různých zařízení tak, aby byly jeho informace maximálně dostupné. Jak je již u portálu APATYKÁŘ® – jako průkopníka podcastového vysílání v ČR – tradicí, také z každé APAvision bude pořízen podcast dostupný přímo na webu samotném, pro posluchače na platformě iOS přes aplikaci Apple Podcast a pro posluchače jiných platforem přes Spotify. Pro ty, kteří používají jiné aplikace je k dispozici přímý RSS kanál. Současně bude vždy na portálu APATYKÁŘ® zveřejněna i zkrácená písemná verze každé APAvision, kde čtenáři najdou rychlou informaci o probíraném tématu.

O portálu APATYKÁŘ®

Portál APATYKÁŘ® je již řadu let českým lídrem pro oblast lékárenství a farmacie. Jako první z českých zdravotnických médií začal přinášet zpravodajství každý den, tj. i o víkendech a svátcích, a od počátku se orientuje cíleně na oblast lékárenství a farmacie. Více než 20 let zde návštěvníci získávají kompletní, aktuální a v řadě případů exkluzivní informace z farmasektoru. Mezi jeho návštěvníky patří lékárníci, lékaři, farmaceutičtí asistenti, manažeři farmaceutických firem, investoři, personalisté, lékové agentury, státní správa, přední advokátní kanceláře se zaměřením na farmatrh a pojišťovny. Mezi top 30 každý měsíc jsou všechna hlavní česká TV, rozhlasová, internetová i printová média. V dubnu 2019 spustil novou odbornou platformu APAvision, dosud největší projekt.

Portál je citován nejen v českých, ale rovněž v zahraničních odborných a ekonomických médiích a řada zahraničních regulačních agentur a farmaasociací si jej vybrala jako zprostředkovatele informací pro ČR. Měsíčně zaznamená více než 800 tis. návštěv. Celkem bylo staženo více než 40 mil. podcastů a každý týden je jich staženo cca 90 tis., pravidelných odběratelů všech podcastů je více než 620 tis. Pro profesionály, kteří chtějí být v oboru vidět nabízí řadu možností prestižní prezentace.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
APAvision – odborná platforma APATYKÁŘ®
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

05.08.2019
Čteno: 134551x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.