RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Nevytrhujte věci z kontextu, vzkázal soud ČLnK a smetl její žalobu proti PharmDr. Martinu Dočkalovi ze stolu

TAGY: #martin-dockal  #zaloba  #clnk

Krajský soud v Plzni zcela jednoznačně rozhodl o žalobě České lékárnické komory proti jejímu členovi PharmDr. Martinu Dočkalovi a v plném rozsahu ji zamítl pro neodůvodněnost. Současně komoře jasně vzkázal, že nelze záměrně vytrhovat věty z kontextu, což platí zvlášť u odborné organizace, kde automaticky předpokládá chápání v kontextu celého textu. Komora také zaplatí veškeré výdaje Dr. Dočkala na právní zastoupení.

PharmDr. Martin Dočkal zveřejnil ve zpravodajství na portálu APATYKÁŘ® v roce 2017 krátkou zprávu, již třetí v pořadí, která odkazuje na přidělení bezmála desetiny komorového rozpočtu na blíže nespecifikované PR aktivity. Příslušný článek je třetím ze série článků o Sjezdu delegátů, které jsou vzájemně propojeny. První článek detailně popisuje průběh hlasování o kontroverzním přidělení velmi vysoké částky z rozpočtu (nestandardnost potvrdila Revizní komise ČLnK), který vytvářejí všichni členové komory díky povinnému příspěvku.

Představenstvo komory tento článek nijak nerozporovalo a až s odstupem půl roku napadlo další, který na něj odkazoval. Je běžným standardem, že následné a prokazatelně propojené články již neobsahují stále stejnou detailní informaci, ale ve zjednodušeném formátu se na původní odkazují. Tehdejší president PharmDr. Lubomír Chudoba v rozporu s běžnou praxí komory zaslal vydavateli webu výhrůžný dopis, ve kterém žádal, pod pohrůžkou žaloby, odstranění příspěvku a zveřejnění omluvy. Zatímco v jiných případech komora žádá jiné redakce snažně o opravu, v tomto jediném případě postupovala jinak a celou kauzu, rovněž oproti běžné zvyklosti, vedení komory zveřejnilo, včetně osobních údajů soukromé osoby, člena komory, ve veřejné části webu komory. Tj. rovněž v rozporu se směrnicí GDPR.

PharmDr. Martin Dočkal to považuje za naprosto skandální zasahování do nezávislého zpravodajství a nepřiměřený nátlak a podané žalobě se postavil. Na sklonku roku 2019, a nyní v pravomocném rozsudku, mu dal soud jednoznačně za pravdu. Nejen, že zcela zamítl naprosto zavádějící a falešné argumenty právního zástupce komory, ale vyzval i komoru, aby vnímala jakýkoli text vždy v celém kontextu, což se u profesní organizace očekává automaticky.

Jak uvádí příslušný odstavec rozsudku, soud všechny argumenty právního zástupce komory nejenže jednoznačně zamítl, ale uvedl, že i kdyby hypoteticky přistoupil na argument komory o údajném manipulativním znění části jedné věty, zveřejněný článek v žádném případě nedosahuje intenzity, aby byl sto komoru jakkoli poškodit.

Neztotožnil se s tvrzením právního zástupce, že článek je nepravdivý a opakovaně zdůraznil, že existuje jednoznačně prokazatelné propojení na první článek z celé série, který přesně a bez jakýchkoli pochybností uvádí věci tak, jak se staly. Jak dále vyplývá z rozsudku soudu, vždy je nutné posuzovat všechny články v celém kontextu, nikoli záměrně vytrhovat jednu větu. Argumentace komory je tudíž vadná a žaloba nedůvodná.

„Jsem rád, že soudy fungují stále tak, jak z logiky věci vyplývá. Jiný rozsudek se ani očekávat nedal, protože tvrzení komory a jejího právního zástupce byla od počátku nesmyslná a zjevně založená pouze na obrovské ješitnosti, neschopnosti akceptovat jiný názor a snaze poškodit, znedůvěryhodnit cíleně mou osobu a můj portál, který je prokazatelně nejčtenější v oboru, což ostatně nyní posvětil i soud. Děsí mě však, že několik lidí z vedení komory dokáže naprosto bezprecedentně dát všanc celý obor. Jak se asi bude veřejnost dívat na profesní samosprávu, která žaluje vlastního člena pro jiný názor? Bohužel už se nedá konstatovat, že lékárnická komora je nezávislá, apolitická a objektivní. Je to pro mě, jako lékárníka, který celý profesní život stojí za tárou a dělá pro obor a informovanost lékárníků maximum daleko nad rámec běžné práce v lékárně, obrovské zklamání,“ konstatuje Dr. Dočkal.

Soud současně přisoudil Dr. Dočkalovi veškeré náklady související se žalobou, které v plném rozsahu zaplatila komora.

05.03.2020
Čteno: 78098x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.