RUBRIKY

ZPRÁVY Z OBORU

Komerční sdělení

OMEGA PHARMA – integrita, respekt a zodpovědnost!

Omega Pharma

Omega Pharma

Společnost Omega Pharma CZ&SK v posledních letech prošla významnými změnami, ať už personálními nebo v oblasti strategií. Tyto změny se pozitivně odrazily v profesionálním přístupu zaměstnanců, nízké fluktuaci a zejména obchodních výsledcích, jak již v dřívějších rozhovorech uvedl generální ředitel společnosti pan PharmDr. Michal Krejsta, MBA.

Tentokrát jsme se na startu nového roku 2017 setkali s celým management týmem Omega Pharma nad zhodnocením uplynulého roku a plány do toho letošního.

PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Na začátek bychom se zeptali generálního ředitele jak on sám by zhodnotil uplynulý rok 2016? Naplnila se Vaše očekávání a cíle?

„Pro rok 2016 jsme si stanovili 4 cílové strategie. Prohlubovat partnerství s našimi klíčovými zákazníky, posilovat profitabilní výkon, rozvíjet talenty prostřednictvím individuálních rozvojových plánů a kvalitních tréninků a také se podílet na kultivaci vnějšího oborového prostředí. Strategie se nám dařilo naplňovat nad naše očekávání. Mohu tedy rozhodně říci, že rok 2016 byl pro nás mimořádně úspěšný.

Především mně osobně těší fakt, že navazujeme na naše skvělé výsledky z předchozího období a potvrzujeme tím správně nastavenou cestu a společný cíl. Kdybych měl totiž dát naší společnosti a jejím lidem za uplynulé dva roky pomyslné vysvědčení, tak by to byla ‚výborná‘ ve třech povinných předmětech:
1/ vysoká profitabilita díky více než dvojnásobným čistým tržbám a produktivitě s optimalizovanými náklady
2/ silná udržitelnost díky trvalému vysoce dvojcifernému růstu tržeb našich značek v atraktivních kategoriích, s efektivní prodejní strategií a vysokou marží
3/ silná etika a motivace díky individuálním rozvojovým plánům a compliance programům, které společně vedly k poklesu kumulované roční personální fluktuaci pod 10 %.“

Co se vám v minulém roce nejvíce podařilo ve srovnání s vaší konkurencí a co jste udělali pro vaše zaměstnance?

„Je toho mnoho, z čeho mohu vybírat. Mezi významné mimo jiné považuji pozitivní posun v žebříčku farmaceutických OTC firem, a to na 15. místo z 38. místa v České republice a v rámci Slovenska na 16. místo ze 44. místa. Jsme tak doslova skokany posledních dvou let. Kromě plnění těchto strategických cílů jsme na přelomu roku 2016 a 2017 absolvovali stěhování kancelářských prostor. Naše společnost se v poslední době rozrostla a původní prostory začaly být svým rozměrem nevyhovující. Chtěli jsme zajistit našim lidem lepší pracovní podmínky, více místa i lepší dostupnost. Zároveň chceme nabídnout našim obchodním partnerům pohodlnější a profesionálnější jednací prostory. V novém office v brněnském Vienna Point máme i moderní konferenční sál, který můžeme využít například pro školení lékárníků či jiných zdravotnických profesionálů.“

Management Omega Pharma

Výsledky uplynulého roku 2016 zhodnotili ze svého pohledu i další členové top managementu společnosti.

Nová strategie marketingu společnosti přináší podle marketingového ředitele Ing. Vladimíra Keršnera, Ph.D., MBA viditelný pozitivní efekt:

„Orientace našeho marketingu se výrazně posouvá od samotné produktové podpory směrem k cílovému zákazníkovi. To znamená, že kromě podpory vlastního brandu se paralelně snažíme naše strategie ‚šít na míru‘ jednotlivým zákazníkům a partnerům, s cílem jejich maximální spokojenosti. Pochopitelně, to vše za podmínky udržení profitability. Kromě výběru efektivních taktických nástrojů je dalším ze strategických nástrojů cross-selling. Jeho zvládnutí přináší výsledky jak nám v růstu prodejů a efektivnějším využití promočních nákladů, tak také našim partnerům, kteří profitují zvýšením objemu nákupního koše a uspokojením požadavků zákazníka.

Pokud bych se měl dotknout našeho portfolia, v roce 2016 nám k úspěšnému plnění prodejního plánu přispěly hlavně kampaně na klíčové produkty (Coldrex, Lactacyd či Paranit) a také uvedení novinek na trh jako byly NiQuitin pastilky, Propanthen 365 Baby či Arterin. Příznivě se projevilo také rozšíření řady přípravků MultiImun. Rozšíření portfolia plánujeme pochopitelně i pro rok 2017, a to hlavně v segmentech chřipka, kašel či imunita.“

CSI ředitel Ing. Ondřej Pastucha zdůrazňuje, že ve farmaceutickém prostředí mají zásadní význam správná a přesná prodejní data, a to zejména pro strategické rozhodování firmy:

„Díky nim jsme společně s Key Account manažery a Brand manažery schopni flexibilně reagovat na aktuální vývoj v dané kategorii a nastavit aktivity na konkrétního zákazníka s ohledem na jeho profitabilitu a celkový vývoj.

V tomto roce se soustředíme na správnou Segmentaci a Targeting nezávislých lékáren, které nám pomohou vydefinovat lékárny s vysokým potenciálem a zároveň optimalizovat strukturu regionů s cílem zefektivnit počet návštěv našich obchodních reprezentantů v terénu.“

Obchodní ředitel Mgr. Libor Pohůnek hodnotí uplynulý rok jako rok výrazných změn. Mezi ně patří transformace Omega Pharma pod společnost Perrigo, dále kroky k efektivnějšímu řízení práce se zákazníky, v optimalizaci nákladů a k intenzivnímu rozvoji kompetencí všech pozic:

„Klíčovým pilířem úspěchu v roce 2016 byl důraz na maximální efektivitu všech prodejních aktivit s ohledem na potřeby a dynamiku trhu. Dalším důležitým krokem bylo posílení úzké spolupráce mezi odděleními prodeje, marketingu, medicalu a financí.

V minulém roce jsme mimo jiné významně investovali do rozvoje kompetencí našeho prodejního týmu, díky kterým jsme zvýšili proaktivní přístup a reálný užitek pro našeho zákazníka. Všechny tyto aspekty nám dávají jistotu, že jsme připraveni zvládnout výzvy roku 2017.“

Optimistická zůstává v hodnocení i HR ředitelka Mgr. Yvonne Hanáková:

„Považuji za velký úspěch a potvrzení našich kvalit v rámci velké Perrigo rodiny to, že přenášíme naše vlastní HR procesy a Compliance projekty do dalších zemí. Potvrzujeme tak, že jsme plnohodnotným a cenným členem této významné celosvětově působící farmaceutické společnosti s přibližně 80-ti komerčními zastoupeními po celém světě a více jak 13000 zaměstnanci. Podařilo se nám tak pozitivně zviditelnit Českou a Slovenskou Omegu Pharmu napříč celým Perrigem, a to už je důvod k hrdosti.

I v letošním roce pokračujeme v rozvoji a zkvalitňování HR. Již v lednu jsme začali pracovat na implementaci personálního systému SAP, plánujeme nastavení globálního systému hodnocení zaměstnanců, revizi individuálních rozvojových plánů a další identifikaci talentů pro kariérní růst. Budeme se soustředit i na posilování compliance firmy v podobě zajímavých projektů, na moderní tréninky a zlepšování podmínek a nástrojů pro naše zaměstnance.“

„Jak vidíte, cíle máme opět ambiciózní, dotýkající se každého oddělení a každého člověka ve firmě. Věřím nebo ještě lépe jsem přesvědčen, že je budeme úspěšně naplňovat tak jako doposud,“ uzavírá generální ředitel Michal Krejsta.

14.02.2017
Čteno: 143047x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.